Библиотеката на ЛИК-1959 Плевен е вписана в Регистъра на обществените библиотеки в България под № 611. В нея акцент е специализираният детски отдел, който приоритетно обслужва прилежащи в района училища. Дейността се осъществява съгласно Правилник за организация на работата и ползване услугите на библиотеката към читалище ЛИК-1959 Плевен, според който тя е обществена библиотека по смисъла на чл. 7 от Закона за обществените библиотеки и цялостната и дейност се регламентира от този Закон и Закона за народните читалища.

Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски запитвания и търсения да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин и в читалня, а да се търсят ресурси в уеб –библиотеки и специализирани портали, да се работи с електронни масиви. Библиотеката е оборудвана с компютърни работни места с периферни устойства, с неограничена Интернет връзка, с копирна техника. Разполага и с читалня с места.

В библиотечната работа и предоставянето на информация за ученици от среден и горен курс вече активно се ползват ресурсите на специализирани български учебни Интернет портали и страници, обмяната на информация и знания в национални и международни форуми, е – ученето.

 

Работно време на библиотеката: от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 ч.

УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ БИБЛИОТЕКАТА НА  ЛИК-1959

 • Предоставяне на библиотечни документи за дома или в библиотеката се извършва чрез съответните звена за обслужване: заемна за дома, читалня, филиал, подвижна библиотека.
 • Предоставяне на справки и информация за литература по дадена тема, библиограф
 • ски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционни методи или чрез използване на интернет услугите.
 • Предоставяне възможност за прослушване на звукозаписни текстове и материали и изготвянето на такива, чрез наличната техника.
 • Предоставяне на копирни услуги,  достъп до дигитално съдържание, сканиране, страниране и др. услуги, предоставяни с помощта на наличното технически оборудване на библиотеката.
 • Включване в библиотечни и друг вид инициативи, свързани с образователната и възпитателна дейност на читалището.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

 • Библиотеката е достъпна за всеки гражданин, който се регистрира като неин читател.  Основните библиотечни услуги са безплатни за всички регистрирани читатели.
 • Пенсионерите и лица в неравностойно положение ползват всички услуги на библиотеката безплатно, вкл. и такива, за които може да е определена такса.
 • Не може да бъде подновена регистрацията като читатели на гражданите, които имат стари задължения към библиотеката

 

 

Специализираният портал за литература и хуманитаристика LiterNet http://liternet.bg/

Български портал за отворена наука https://bpos.bg/ 

Речник на българската литература след Освобождението https://dictionarylit-bg.eu/ 

Електронно издание „Литературен клуб“ http://www.litclub.com/#biblio

Достъп и използване на европейското културно наследство за работа, обучение или удоволствие https://classic.europeana.eu/portal/bg

Онлайн медия за книги и четене https://azcheta.com/

Един много добър блог за книги в България http://knigolandia.info/

ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО http://kultura.bg/web/

Европейска онлайн платформа  за училищно образование: https://www.schooleducationgateway.eu/bg

Европейска платформа за учене възрастни: https://epale.ec.europa.eu/bg

Детски кът за игри и обучение на ЕС: https://europa.eu/learning-corner/home_bg

Служба за публикации на ЕС: https://op.europa.eu/bg/web/general-publications/publications

Библиотеката на ЛИК подготвя и провежда детски образователни уроци, училищни тематични тържества и чествания, срещи с автори и представяне на творчество.

Тук е място, достъпно за всички, с различни зони – можете да ползвате компютър, да сте онлайн, да учите, да се срещате с хора, да организирате съвместни дейности.smile

За вас ученици:

 • Литературна критика и есета за творчеството на български автори, изучавани в учебната програма по литература, могат да ви бъдат подбрани и предоставени както на хартиен носител (чрез заемане на книги и сборници, копиране на избрани публикации), така и по електронен път.  Пишете ни от какво имате нужда и ние ще ви го предоставим по електронна поща или друго приложение, с възможност за прикачване на файлове.
 • Запазване на книги от препоръчителните списъци за четене на ученици.

За всички други читатели:

 • Ако нямате достатъчно време, което да посветите на избор на книги на място в библиотеката, можем да ви подготвим такива на база Вашите литературни и жанрови предпочитания. Така заемането им ще ви отнеме само няколко минути. Можете да ни пишете или обадите по телефон.
 • Предварително копиране, сканиране на нужна информация или материал.
 • Запазване на часови пояс за безплатно ползване на Интернет, компютър.

За връзка с нас:

Е-поща: likmail@abv.bg

Чрез месинджър на нашата Фейсбук страница: https://www.facebook.com/LIKPleven

моб. 088 532 6136