Празници на грамотността в ЛИК

Една мартенска седмица за ЛИК, озарена от първокласниците, педагозите и семействата на ИНУ „Христо Ботев“, Плевен. Благодарим ви, че ни се доверихте да направим заедно „Празника на буквите“. Това е нашето призвание – да сме редом до и с училището.

Училищната празничност е особен вид честване, преживяване, специално събитие. Чрез училищния празник образователната институция демонстрира публично своите успехи, свързва се с общността, печели доверие, превръща се в обичано училище. И често, без дори да си даваме сметка, чрез празника учителството разпространява и утвърждава единствената валидна и общоприета национална ценност – тази на ПОЗНАНИЕТО! Заради нея оставаме заедно – училище и читалище.

До нови срещи, уважаеми деца, педагози, родители!