Ехо от събития!

Младежки хепънинг „Стъпка напред!“ в гр. Кнежа и гр. Левски – приятна среща с местните млади хора и колеги младежки работници в рамките на проекта на ЛИК (№ НПИМД-КО1-ОБЛ-021/2023), подкрепен от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта.

Хубаво  е да сме заедно! Благодарим на Кмета на община Кнежа г-н Илийчо Лачовски, на „НЧ „Борба-1896“, на ПГЗ „Стефан Цанов“, на Информационен център – Община Левски, на НЧ „Г. Парцалев-1901“, на ЦНСТ – Левски, на СУ „Крум Попов“, на МКБППМН в Кнежа и Левски, на младите доброволци и колеги!

Благодарим за оживлението и енергията на артист-изпълнителите: Александър Колев, Борислав Ковачев, Катерина Вачкова, Ралица Хайдърска, Стефан Стефанов. На състезателите и треньорите от боксов клуб „Мизия 80“, Плевен. Продължаваме с нови, по-уверени крачки!