ЦВЕТНИ, КРАСИВИ И ВДЪХНОВЯВАЩИ КАДРИ В КОНКРУС „Избирам красивото!“

Продължава да тече приемът на авторски снимки в обявения Младежки конкурс за любителска цифрова фотография под мотото: „Избирам красивото!“, част от дейностите на проекта на ЛИК Стъпка напред! – действие за личностно и социално развитие на младите хора“, № НПИМД-КО1-ОБЛ-021/2023, подкрепен от  Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025)г., ключова област 1. „Младежки дейности и младежка работа“.

Конкурсът ще се присъди 1, 2 и 3-та  и три специални отличия. Наградите са предметни, свързани с жанра и технологиите на цифровата фотография. Най-добрите изпратени снимки – не само наградени, ще бъдат професионално отпечатани и ще станат част от изложба.

До тук, младите хора, участници в проекта, изпращат много свои кадри, уловили както обикновения летен ден, така и този, запазващ спомена от приключение, ново място, среща и… – още нещо, моля! Обичаме да бъдем изненадани!